Emona servis

Účetnictví a ekonomika

  • Účetnictví a daňová evidence

Zpracování kompletní agendy pro fyzické osoby, právnické osoby – podnikatele (včetně bytových a jiných majetkových družstev) i neziskový sektor (občanská sdružení, církevní organizace, společenství vlastníků jednotek apod.) a veřejnoprávní instituce (založené na základě zákona), v sobě zahrnuje zpracování všech účetních operací a administrativní úkony s tím spojené.

Konkrétně se jedná o zpracování jednotlivých dokladů vytvořených na základě informací a podkladů dodaných klientem a jejich zaúčtování, zpracování návazné dokumentace, účetní závěrky a inventarizace, včetně zpracování daňové uzávěrky a všech typů přiznání k dani a dalších povinných nebo požadovaných výstupů (např. podklady pro výroční zprávy, konsolidované uzávěrky apod.)

  • Personalistika a mzdy

Personální a mzdovou agendu zpracováváme od samotného vstupu zaměstnance, včetně návrhu pracovních smluv a dalších vstupních procedur, přihlášení zaměstnance k pojištění, zpracování pracovního řádu zaměstnavatele, pracovně – právní zajištění, provádění školení bezpečnosti práce, zpracování mezd a odvodů včetně podání příslušných přehledů, zpracování vyúčtování daní z mezd a obdobných příjmů. V oblasti nemocenského pojištění provádíme výpočet náhrad za nemoc a zpracování podkladů pro výplatu dávek nemocenského pojištění a jejich podání na příslušné úřady.

  •  Odborné ekonomické práce

Podílíme se na přípravě rozpočtů, organizačních členění (sledování nákladů a výnosů na střediska, zakázky, akce, projekty), žádostí o příspěvky, dotace a granty, zpracování projektů, včetně sledování a implementace do informačního systému účetní jednotky.
Zajišťujeme a zpracováváme i základní právní úkony v oblasti vymáhání pohledávek, změny v organizaci společnosti (změny v živnostenském nebo obchodním rejstříku), správy a řešení závazků.

 Mgr. Radek Novak - Emona servis | IČ 67385958 | DIČ CZ7603100384 | office@emona.cz