Emona servis

Překlady a tlumočení

Slovinština - naše specialita

Navazujeme na tradiční mnohasetleté kontakty mezi Čechy a Slovinci,  

  • překlady z/do slovinštiny, korektury textu
  • tlumočení konsekutivní i simultánní
  • jazykové kurzy: skupinové nebo individuální, vždy přizpůsobené konkrétním potřebám frekventantů
  • zajišťujeme nebo se podílíme na organizaci akcí kulturní a hospodářské povahy
  • zprostředkováváme kontakty a zpracováváme informace pro obě strany
  • průvodcovská činnost a cestovní služby ve slovinském jazyce v ČR
  • zprostředkování a zajištění obdobných služeb ve Slovinsku 

Díky širokému okruhu našich spolupracovníků jsme schopni zajistit i další jazykové kombinace.

 Mgr. Radek Novak - Emona servis | IČ 67385958 | DIČ CZ7603100384 | office@emona.cz