Emona servis

Vzájemným pohledem

 • Cena: 229,- Kč  << Objednat
 • Sborník je mimořádnou monografií příspěvků z mezinárodního odborného kolokvia, které se konalo v Národní knihovně ČR v Praze ve dnech 4. a 5. listopadu 2010. 

  • Autor: Alenka Jensterle Doležal (ed.)
  • Vydavatelství: Národní knihovna ČR
  • Rok vydání: 2011
  • ISBN: 978-80-7050-604-2

  Odbornými recenzenty této monografie jsou Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., z Akademie věd ČR a Prof. Dr. Andrej Rozman z Univerzity v Lublani. Příspěvky jsou rozděleny do několika odborných okruhů. V části Historie a kultura je pojednání o kontaktech vědců-historiků a jejich výměně poznatků, o hudebním dialogu mezi oběma národy, o stycích v architektuře, o historii českého turismu do této části, ale také o českém životě v Terstu a Slovincích v Čechách po r. 1948. Část literárněvědecká srovnává české a slovinské pohádky, vrací se k dílu Zofky Kvedrové a prof. Franka Wollmana, Viktora Kudělky a představuje společné projekty na poli literární vědy. V části, která mapuje překlady a jejich recepci jsou jednak shrnuty přístupy k překladům po r. 1989, představeni někteří slovinští autoři v českém kontextu, a také metodologie k mapování slovinských divadelníh her na českých jevištích. Jazykovědné příspěvky představují mimo jiné lexikografickou práci a vliv Pražského lingvistického kroužku na slovinskou jazykovědu.

   Mgr. Radek Novak - Emona servis | IČ 67385958 | DIČ CZ7603100384 | office@emona.cz