Emona servis

Příčky z Jákobova žebříku

 • Cena: 149,- Kč  << Objednat
 • Prozaik, dramatik, esejista a publicista hojně překládaný do češtiny se ve výboru esejů z vlastních rukopisů zabývá aktuálními otázkami, které často pramení z naší nedávné minulosti.

  • Autor: Drago Jančar
  • Překlad: Petr Mainuš
  • Vydavatelství: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)
  • Rok vydání: 2006
  • ISBN: 80-7325-098-5

  V pořadí již čtvrtá kniha esejů tohoto autora v češtině, která není kompilací z jiných knižních vydání, ale autor sám připravil výbor ze svých rukopisů. Dotýká se v nich témat, jako jsou celosvětové problémy (např. role Spojených států amerických, extremistické projevy), evropská duchovní a intelektuální atmosféra, situace v bývalých jugoslávských republikách po rozpadu federace, ale vyjadřuje se také ke společenským poměrům ve Slovinsku, které jsou v lecčems podobné situaci v České republice. Ve svých statích poukazuje na mnohé špatnosti v lidském jednání nebo excesy ve fungování současných nebo minulých společenských systémů.

   Mgr. Radek Novak - Emona servis | IČ 67385958 | DIČ CZ7603100384 | office@emona.cz