Emona servis

Dějiny Slovinska

V edici Dějiny států přišla řada také na Slovinsko. V užším smyslu jsou zmapovány především dějiny území současného Slovinska.

  • Autor: Jan Rychlík, Mária Tonková, Ladislav Hladký, Aleš Kozár
  • Vydavatelství: Nakladatelství Lidové noviny
  • Rok vydání: 2011
  • ISBN: 978-80-7422-131-6

Dnešní slovinské území mělo bohatou historii v pravěku, antice a raném středověku. V období středověku se plně projevila geografická mnohotvárnost území, kdy postupně vznikaly a zanikaly různé historické útvary, ale nedošlo k vytvoření jednotného státu v podobě, jak jej známe například z českých dějin. V této oblasti postupně rostla moc Habsburků. Do slovinských dějin významně zasáhlo národní obrození a obsazení Napoleonovými vojsky. Slovinci nedosáhli velkého vlivu ani v období královské Jugoslávie, ale za druhé světové války, kdy byla země rozdělena mezi tři okupační státy, významně koncipovala odbojové hnutí. Bohužel s vnitřní nejednotou a jejím řešení po válce se slovinská historiografie dosud nevypořádala. Slovinsko splynulo do Titovy Jugoslávie a je podrobně charakterizována i situace po vzniku samostatného státu až do současnosti. Vedle těchto základních historických informací je zmapován kulturní vývoj a historie česko-slovinských vztahů.

 Mgr. Radek Novak - Emona servis | IČ 67385958 | DIČ CZ7603100384 | office@emona.cz